Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukac


ogłoszenie o zamówieniu (296kB) pdf
Informacja o unieważnieniu (131kB) pdf
SIWZ (86kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (29 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (29 listopada 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 840