Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 698.800,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Kamienica Polska w 2010 roku.


załącznik nr 20 - decyzja o nadaniu numeru NIP (113kB) pdf
opinia RIO - mozliwość sfinansowania deficytu w 2010 (45kB) pdf
Rb-PDP 2008 (140kB) pdf
załącznik nr 21 - zaswiadczenie o numerze REGON (56kB) pdf
sprawozdanie finansowe za II kw. 2010 (1631kB) pdf
załącznik nr 15 - zobowiązanie IIkw.2010 (54kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (116kB) word
Informacja o unieważnieniu (24kB) word
załącznik nr 4 - uchwała RGKP nr 194 - budżet 2010 (1239kB) pdf
pytania - odpowiedzi 2 - załącznik bilans 2009 (116kB) pdf
opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2010 (78kB) pdf
załącznik nr 2 - sprawozdanie finansowe za 2009 (1653kB) pdf
załącznik nr 13 - uchwała RIO nr 22 (105kB) pdf
Rb-N II kw. 2009 (84kB) pdf
informacja o mieniu komunalnym - uzupełniona (214kB) pdf
pytania - odpowiedzi 2 (45kB) word
pytania - odpowiedzi 1 (48kB) word
załącznik nr 19 - uchwała Rady Gminy o powołaniu skarbnika (21kB) pdf
pytania-odpowiedzi 9 (29kB) word
załącznik nr 14 - uchwała RIO nr 17 (86kB) pdf
zestawienie przepływów pieniężnych (215kB) pdf
załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe za 2008 (1584kB) pdf
załącznik nr 18 - zaświadczenie o wyborze wójta (20kB) pdf
Rb-PDP 2009 (136kB) pdf
pytania-odpowiedzi 8 (42kB) word
harmonogram spłat kredytów i pożyczek (114kB) pdf
załącznik nr 17 - wysokość spłat (26kB) pdf
SIWZ (Word 97-2003) (138kB) word
pytania-odpowiedzi 4 (43kB) word
informacja o stanie mienia komunalnego 2009 (267kB) pdf
załącznik nr 10 - uchwała RIO nr 251 (99kB) pdf
załącznik nr 9 - uchwała RIO nr 113 (62kB) pdf
zaświadczenie o numerze REGON Gminy (52kB) pdf
sprawozdanie finansowe I kw. 2009 (1545kB) pdf
pytania-odpowiedzi 10 (29kB) word
opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2010 (97kB) pdf
załącznik nr 16 - zadłużenie (14kB) pdf
SIWZ (138kB) word
załącznik nr 5 - prognoza kwoty długu na 2010 (99kB) pdf
załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe za Ikw.2010 (1492kB) pdf
pytania-odpowiedzi 6 (30kB) word
stan zobowiązań Rb-Z IIkw. 2010 (100kB) pdf
załącznik nr 8 - uchwala RIO nr 252 (44kB) pdf
pytania - odpowiedzi 1 - załacznik zestawienie przepływów pieniężnych (221kB) pdf
załącznik nr 7 - uchwała RIO nr 82 (151kB) pdf
załącznik nr 11 - uchwała RIO nr 117 (69kB) pdf
załącznik nr 12 - uchwala RIO nr 254 (72kB) pdf
pytania-odpowiedzi 5 (28kB) word
pytania-odpowiedzi 1_korekta (49kB) word
załącznik nr 6 - uchwala RGKP nr 196 (35kB) pdf
pytania-odpowiedzi 3 (53kB) word
pytania-odpowiedzi 7 (39kB) word
sprawozdanie finansowe za II kw. 2009 (1584kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (15 lipca 2010)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (15 lipca 2010, 14:35:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 891