ZAWIADOMIENIE z dn. 23.12.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Pana Serwacego Pierchała, działającego w imieniu Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 15.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa odcinka gazociągu DN 250 MOP5.5 Mpa oraz rozbiórka elementów istniejącego gazociągu Trzebiesławice-Częstochowa w rejonie przekroczenia rzeki Kamieniczka w miejscowości Kamienica Polska."

Treść obwieszczenia (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (23 grudnia 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (23 grudnia 2016, 10:59:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445