Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania Metal Team Sp. z o.o. Sp.K. Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 5 pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego, wylotu kanalizacji deszczowej do cieku "Od Zawisnej" w km 1 + 290,
- wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu, zlokalizowanego w Wanatach, gmina Kamienica Polska na działkach o nr ewidencyjnych 522/3, 525/4, 525/6, 763, obr. wanaty do cieku "Od Zawisnej" w km 1 +290.


Treść zawiadomienia (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marian Stępień (16 maja 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (22 maja 2017, 14:31:09)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (22 maja 2017, 14:36:01)
Zmieniono: korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566