Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dn. 27.06.2017r. - dot. przedsięwzięcia "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty w km 748+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony, że w toku przeprowadzanej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

Treść obwieszczenia (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bernard Błaszczyk (27 czerwca 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (30 czerwca 2017, 09:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498