Unieważnienie naboru

Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko pracy- podinspektora do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
1. Unieważniam nabór ogłoszony w dniu 14.07.2006 roku na wolne stanowisko pracy- podinspektora do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych w związku ze słabym zainteresowaniem ogłoszonym konkursem.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (11 września 2006, 08:07:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1022