Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska".
Liczba otrzymanych ofert: 2
Data udzielenie zamówienia: 17.03.2005
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DROG-BUD" sp. z o.o., ul. Marynarska 70, 42-280 Częstochowa, tel. (034) 3607367, fax (034) 3607377.
Informacje o cenie wybranej oferty:
-naprawa miejscowa 1m2 uszkodzonej nawierzchni o głębokości wyboju do 4 cm- 49,24 zł
-ułożenie 1m2 nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm z podbudową oraz wyrównaniem poboczy- 60,78 zł.
Oferta z najniższą ceną:
-naprawa miejscowa 1m2 uszkodzonej nawierzchni o głębokości wyboju do 4 cm- 49,24 zł
-ułożenie 1m2 nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm z podbudową oraz wyrównaniem poboczy- 60,78 zł.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (5 kwietnia 2005, 14:00:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 970