Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamienica Polska w 2010r. z zakresu upowszechniania kultury i sportu

Na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), przyznano  Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kamienica Polska” w Kamienicy Polskiej dotację w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania publicznego                      w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

metryczka


Wytworzył: inż. Włodzimierz Kleszcz (6 września 2010)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (9 września 2010, 12:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 685