Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej- stan surow ...

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Ze względu na zmianę rozwiązań architektonicznych budynku hali sportowej oraz wiążącymi się z tym zmianami projektowymi unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (9 listopada 2005, 09:47:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016