Główny Urząd Statystyczny przypomina, że klasyfikacje PKD 2004 można stosować tylko do 31.12.2009r.

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. - podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Stanisława Bakota (9 grudnia 2009)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (9 grudnia 2009, 13:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153