Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Udostępnienie: ograniczone- dane z Ewidencji udostępniane są osobom i jednostkom organizacyjnym jeżeli wykażą interes faktyczny i prawny; zaświadczenia wydaje się na pisemny wniosek zainteresownego; opłaty: w znaczkach skarbowych w wysokości: 5 zł na wniosku oraz 11 zł za wydanie zaświadczenia

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (7 stycznia 2004, 13:03:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009