Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opini. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały.
     - Tekst projektu

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Fedecki (30 listopada 2010)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (30 listopada 2010, 13:02:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879