Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Kamienica Polska zacznie funkcjonować System Darmowej Pomocy Prawnej.

Związany jest on z wejściem w życie ustawy, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Darmową pomoc prawną ( na etapie przedsądowym ) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby, posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa ubezpieczeń społecznych,

 • prawa rodzinnego,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pełna treść informacji (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (30 grudnia 2015)
Opublikował: Żaneta Matusiak (30 grudnia 2015, 08:36:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586