Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że trwa kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że trwa kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r.

Pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Pomoc mogą otrzymać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej tj. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pełna treść informacji (177kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Anna Strzelecka - Lisek (26 października 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (26 października 2016, 13:13:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3089