IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: działki niezabudowanej oznaczonej jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46, Kamienica Polska

   Wójt Gminy Kamienica Polska
  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Działka niezabudowana oznaczona jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46, Kamienica Polska
Powierzchnia - 920 m2
Cena wywoławcza - 29.400,00 złotych plus podatek VAT
Księga wieczysta nr KW CZ1C/00057620/8


- I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 26.08.2016r.– zakończony wynikiem negatywnym.
- II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.11.2016r. – zakończony wynikiem negatywnym.
- III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.02.2017r. – zakończony wynikiem negatywnym.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego
w miejscowości Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu R/MN,RM przeznaczonym pod: tereny rolnicze (w tym sady, ogrody przydomowe) dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.


Pełna treść informacji (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (6 kwietnia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (7 kwietnia 2017, 12:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589