OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza rokowania po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:


Działki niezabudowanej oznaczonej jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46, Kamienica Polska
Powierzchnia - 920 m2
Księga wieczysta nr KW CZ1C/00057620/8


Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego
w miejscowości Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu R/MN,RM przeznaczonym pod: tereny rolnicze (w tym sady, ogrody przydomowe) dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.


Informacja o przeprowadzonych przetargach: - I pisemny przetarg nieograniczony 26.08.2016r. - II pisemny przetarg nieograniczony 03.11.2016r.
- III pisemny przetarg nieograniczony 03.02.2017r.
- IV pisemny przetarg nieograniczony 11.05.2017r.
Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Treść informacji (599kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (9 października 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (9 października 2017, 11:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556