Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Kamienica Polska


Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku  o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) w dniach  od 19 grudnia 2019 roku do 17 lutego 2020 roku  w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 12, pok. nr 13, II. p w godz. 8:00-14:00 będzie wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Kamienica Polska.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2020-2029.
 
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 18 stycznia 2020 roku.
 
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
 
Ponadto informuję, iż projekt opracowany został na podstawie umowy z dnia 19.06.2019 roku, pomiędzy Powiatem Częstochowskim, a firmą TAXUS Jarosław Kostecki w Lublinie.

Treść informacji (307kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (19 grudnia 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (19 grudnia 2019, 10:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684