Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.1

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA

 

 • Ewidencja ludności

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 3 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, w godziach pracy urzędu. Z akt ewidencji wydaje się, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenia zawierające dane dotyczące tej osoby.Opłata za wydanie tego zaświadczenia wynosi 17 zł, płatne w Kasie urzędu

 • Rejestr zamówień publicznych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja wniosków o dofinansowanie realizowanych inwestycji

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Gminna ewidencja zabytków

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja rodzaju, ilości i miejsc występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja miejsc pamięci na terenie gminy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej

 

Strony: 1 - 2 - 3 - 4

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Fedecki (16 lipca 2008)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (16 lipca 2008, 14:33:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466