WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w dniach od 9 stycznia 2017r. do 8 lutego 2017r., w związku z Zarządzeniem nr 3/2017 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 05.01.2017r., odbyły się konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”.
W wyniku postępowania konsultacyjnego wpłynęła jedna uwaga dotycząca projektu planu, która została przedstawiona w załączniku.

Treść informacji (32kB) pdf
Wykaz uwag (20kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (27 lutego 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (1 marca 2017, 08:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574