Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 122) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od dnia 28 lutego 2019 roku do dnia 14 marca 2019 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”.
Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” jest dostępny na stronie internetowej www.bip.kamienicapolska.pl
Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska do dnia 14 marca 2019 roku
Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.
Zarządzenie (374kB) pdf
Projekt uchwały (198kB) pdf
Załącznik do projektu uchwały (276kB) pdf
Formularz konsultacji (20kB) pdf
Obwieszczenie (336kB) pdf
wyniki konsultacji społecznych (229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (26 lutego 2019)
Opublikował: Anna Wawrzyńczak (26 lutego 2019, 15:29:33)

Ostatnia zmiana: Anna Wawrzyńczak (27 marca 2019, 11:55:14)
Zmieniono: dodano wyniki konsultacji społecznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1054