Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska w dniach od 11 kwietnia do 16 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska w pok. nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska pod adresem: www.bip262.lo.pl.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska (49kB) pdf
Obwieszczenie o projekcie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym (63kB) pdf
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (2056kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (721kB) pdf
Oświadczenie do prognozy (884kB) pdf
Rys. Kierunki Zagospodarowania
Rys. Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
Rys. Prognozy

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (3 kwietnia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (4 kwietnia 2017, 15:32:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (6 marca 2019, 09:49:49)
Zmieniono: przeniesiono do podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743