Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kopalnianej w obrębie Kamienica Polska


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Polska uchwały Nr 211/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony: od południowego-zachodu: północno-wschodnią granicą działki nr 488 obręb Kamienica Polska, od północnego-zachodu: południowo-wschodnią granicą działki nr 486 obręb Kamienica Polska oraz od południowego-wschodu: północno-zachodnią granicą działki nr 490 obręb Kamienica Polska.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska,
ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Treść informacji (42kB) pdf
Rysunek (80kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (6 marca 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (12 marca 2018, 12:19:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (6 marca 2019, 09:47:58)
Zmieniono: przeniesiono do podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 677