Obwieszczenie


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr 211/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kopalnianej w obrębie Kamienica Polska oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Treść informacji (26kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (6 marca 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (12 marca 2018, 12:30:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (6 marca 2019, 09:47:38)
Zmieniono: przeniesiono do podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660