Obwieszczenie z dn. 07.11.2019r.


OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr 258/XLIX/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Treść obwieszczenia (26kB) pdf
Treść uchwały (288kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (7 listopada 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (13 listopada 2019, 09:01:21)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (13 listopada 2019, 12:34:48)
Zmieniono: Przeniesiono do zakładki - Obwieszczenia - ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 560