INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 kwietnia 2020r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 1000, w  sposób dotyczący obsługi interesantów określony na stronie internetowej urzędu gminy, do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kamienica Polska w liczbie kandydatów: 18

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 1200, siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska.

§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Częstochowie I
 
Lidia Dudek

 
1) Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku nie jest wymagany podpis elektroniczny. Adres mailowy, na który należy przesłać wymagane dokumenty: beata.gorniak@kamienicapolska.pl. Oryginały zgłoszeń należy przesłać na adres: Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska z dopiskiem “Zgłoszenia kandydatów na członków OKW”
2) Zgłoszenie kandydatów na członków komisji pełnomocnik komitetu wyborczego może umieścić w skrzynce na drzwiach Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12, Kamienica Polska. Numer kontaktowy Urzędu Gminy: 34 3273333,  34 3273338

metryczka


Wytworzył: Lidia Dudek (14 kwietnia 2020)
Opublikował: Żaneta Matusiak (15 kwietnia 2020, 11:06:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488