POSTANOWIENIE NR 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kamienica Polska

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanawia, co następuje:


§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 2 do postanowienia.


§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska.


§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Częstochowie I
Lidia DudekZałączniki do postanowienia nr 23/2020  Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminna Hala Sportowa, ul. Konopnickiej 12B, 42-260 Kamienica Polska:

1. Sandra Aneta Kołodziejczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Zawisna
2. Iwona Katarzyna Rudkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kolonia Poczesna
3. Łukasz Wojciech Szczęsny, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Kamienica Polska
4. Ewelina Joanna Wawrzyńczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Zawada
5. Dawid Tadeusz Wiktor, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Osiny
Załącznik nr 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Przedszkole, Rudnik Wielki ul. Słoneczna 186, 42-260 Kamienica Polska:

1. Przemysław Paweł Ficenes, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Siedlec Duży
2. Mariusz Łukasz Furmański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Kamienica Polska
3. Elżbieta Jadwiga Michałowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Romanów
4. Jolanta Magdalena Pakuła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Kamienica Polska
5. Anna Małgorzata Więcław, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Korwinów

metryczka


Wytworzył: Lidia Dudek (20 kwietnia 2020)
Opublikował: Żaneta Matusiak (21 kwietnia 2020, 10:11:44)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (21 kwietnia 2020, 13:12:06)
Zmieniono: Wprowadzono załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 534