Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukac


SIWZ (95kB) word
Informacja o wyborze oferty_część 2 (186kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (137kB) word
Informacja o unieważnieniu_część 1 (133kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (7 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (7 listopada 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 951