Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej - dokończenie inwestycji.


załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.12 (154kB) pdf
załącznik 18 PR instalacja wod-kan (918kB) pdf
załącznik 11 PB inst wod-kan - e (8192kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.3 (1948kB) pdf
załącznik 8 PB inst wew gazu (7555kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - obliczenia (781kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.18 (211kB) pdf
załącznik 2 PB architektura - b (8192kB) pdf
załącznik 25 PR instalacja CO (368kB) pdf
załącznik 4 PB wzmocnienie gruntu - a (109kB) pdf
załącznik 17 PR zagospodarowanie terenu (156kB) pdf
załącznik 15 Specyfikacja techniczna (2127kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.10 (78kB) pdf
załącznik 26 PR technologia kotłowni gazu (444kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (275kB) pdf
załącznik 9 PB inst co - b (7399kB) pdf
załącznik 19 PR zasilanie i przełożenie kabla (189kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (320kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.11 (170kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.14 (133kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - zestawienia materiałowe (722kB) pdf
załącznik 6 PB inst elektryczna - b (8192kB) pdf
załącznik 6 PB inst elektryczna - a (8192kB) pdf
załącznik 21 PR instalacja wentylacji i klimatyzacji (676kB) pdf
SIWZ wraz z załącznikami 28-34 (329kB) word
pytania-odpowiedzi 6 (114kB) pdf
załącznik 13 PB drogi - e (8192kB) pdf
załącznik 14 dokumentacja geotechniczna (900kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - opis tech (619kB) pdf
pytania-odpowiedzi 4_załącznik (367kB) pdf
pytania-odpowiedzi 1 (107kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.17 (117kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.16 (211kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.1 (1635kB) pdf
pytania-odpowiedzi 2 (110kB) pdf
załącznik 23 PR przekładka gazu (67kB) pdf
pytania-odpowiedzi 4 (127kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.15 (213kB) pdf
załącznik 11 PB inst wod-kan - d (8192kB) pdf
załącznik 13 PB drogi - d (8192kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (165kB) pdf
załącznik 11 PB inst wod-kan - f (8192kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.8 (292kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.7 (124kB) pdf
załącznik 7 PB przekładka gazu (8192kB) pdf
załącznik 6 PB inst elektryczna - c (8192kB) pdf
załącznik 4 PB wzmocnienie gruntu - d (133kB) pdf
załącznik 4 PB wzmocnienie gruntu - b (76kB) pdf
załącznik 13 PB drogi - a (8192kB) pdf
załącznik 11 PB inst wod-kan - a (8192kB) pdf
załącznik 5 PB zasilanie i przełożenie kabla (8192kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.6 (102kB) pdf
załącznik 13 PB drogi - b (8192kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.9 (147kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.2 (1345kB) pdf
załącznik 4 PB wzmocnienie gruntu - c (1453kB) pdf
pytania-odpowiedzi 3 (155kB) pdf
załącznik 27 PR drogi dojazdowe i parkingi (200kB) pdf
załącznik 12 PB zamienny wentylacja (8192kB) pdf
załącznik 9 PB inst co - a (8192kB) pdf
załącznik 11 PB inst wod-kan - c (8192kB) pdf
pytania-odpowiedzi 5 (107kB) pdf
załącznik 1 PB zagosp terenu (8192kB) pdf
załącznik 10 PB techn kotłowni gazowej (8192kB) pdf
załącznik 20 PR instalacja elektryczna (587kB) pdf
załącznik 16 PR roboty budowlane (679kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.13 (284kB) pdf
załącznik 2 PB architektura - a (7115kB) pdf
załącznik 24 PR instalacja wewnętrzna gazu (36kB) pdf
załącznik 22 PR gruntowy wymiennik ciepła (58kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.4 (1121kB) pdf
pytania-odpowiedzi 7 (109kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.5 (127kB) pdf
załącznik 3 PB zamienny konstrukcja - rys.19 (103kB) pdf
załącznik 11 PB inst wod-kan - b (8192kB) pdf
załącznik 13 PB drogi - c (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (29 sierpnia 2012)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (29 sierpnia 2012, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466