Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska - etap Ib, II, IIIb


załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_sytuacja (2638kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_technologia3 (2624kB) jpg
załącznik nr 14_przedmiar robót kanalizacja przepompownia Zawada (59kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 3 (2636kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 13 (2619kB) jpg
pytania-odpowiedzi 1 (34kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest przył kanal (2618kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 4 (2651kB) jpg
załącznik nr 4_oczyszczalnia_przedmiar robót 1-3 (1389kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie spadowe5 (2630kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszcz_drogi, place i chodniki utwrdzone (310kB) pdf
SIWZ wraz z załącznikami 15-22 (72kB) word
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys konstr2 (2617kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomI_ spis zawartości PB (26kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_przyłacze kanaliz2 (2326kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_sitopiaskownik ze zb wyrówn (104kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 1 (2663kB) jpg
załącznik nr 12_przedmiar robót kanalizacja przepompownia Wanaty (56kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_zbrojenie elementów żelbetowych (190kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest studni (2676kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_przewiert3 (2595kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest stud przelot2 (2653kB) jpg
pytania-odpowiedzi 4 (109kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_rysunek zestawczy_przekroje (2012kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_sytuacja (2607kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_schem zasilania (41kB) word
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_zb zesp3 (172kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_plan zb uzbr sieciowego (221kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest przył kanal3 (2672kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_ogrodzenie5 (2341kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomI_stan prawny (20kB) word
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 4 (2664kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 12 (2658kB) jpg
załącznik nr 4_oczyszczalnia_przedmiar robót 6-9 (561kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_technologia2 (2377kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys szal (2635kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_zab ścian wykopów2 (2650kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 6 (2594kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_orientacja (2638kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 2 (2590kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_uchwyty2 (2680kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_studnie spadowe2 (2598kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_rysunek zbrojeniowy - ark I (690kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie typowe2 (2672kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_ogrodzenie (2653kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_sitopiaskownik (190kB) pdf
pytania-odpowiedzi 10 (106kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_1str (603kB) word
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_ogrodzenie5 (2673kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_płyta prefabrykowana P-1 (81kB) pdf
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys konstr4 (2678kB) jpg
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (226kB) pdf
załącznik nr 5_oczyszczalnia_dok geotechniczna (2227kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie przelotowe4 (2631kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_studn z osad (2442kB) jpg
pytania-odpowiedzi 11 (109kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_komora pomiarowa St-1 (171kB) pdf
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys konstr3 (2638kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_profil technol oczyszcz (104kB) pdf
pytania-odpowiedzi 5 (109kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zabezp ścian wykop (2646kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_przewiert2 (2573kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_schemat montazu przenosnika ślimakowego (123kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys szalunk (2666kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_przewiert (2660kB) jpg
pytania-odpowiedzi 8 (105kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_OPIS (124kB) word
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_zb zesp (1466kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_obiekty (30kB) word
pytania-odpowiedzi 9 (108kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 7 (2692kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_ogrodzenie (165kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (179kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_projekt organizacji robót ziemnych (234kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 17 (2586kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie spadowe3 (2594kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie przelotowe5 (2635kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie spadowe4 (2613kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 2 (2357kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest studni3 (2580kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_konstrukcje stalowe - elem 10 (543kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_technologia3 (2389kB) jpg
załącznik nr 11_przedmiar robót kanalizacja sieć Wanaty (60kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_ogrodzenie (2584kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_opis (106kB) word
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_budynek (627kB) pdf
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys konstr2 (2587kB) jpg
pytania-odpowiedzi 2 (111kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_opis2 (181kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 3 (2617kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 1 (2641kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest stud spad2 (2557kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest studni2 (2641kB) jpg
załącznik nr 3_STWIOR oczyszczalnia (583kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest przył kanal2 (2664kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomI_BIOZ (62kB) word
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 5 (2600kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 5 (2625kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_zestaw przyłączy3 (2553kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 10 (2648kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys konstr6 (2640kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty (2599kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie przelotowe3 (2634kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_komprzewiert2 (2576kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 14 (2372kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 1 (2601kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_ogrodzenie2 (2325kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_zestaw przyłączy2 (2668kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_przyłącze kanaliz (2410kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_umoc ścian2 (2687kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_technologia (2433kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_elementy stalowe - elem_15 (87kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest stud spad (2626kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_ilość ścieków2 (2624kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_ogrodzenie2 (306kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_urządz melioracyjne (2633kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_profil (101kB) pdf
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_kom przewiert (2612kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie przelotowe2 (2652kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 8 (2592kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_studnie przelotowe (2685kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 5 (2682kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest stud przelot3 (2713kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_ilość ścieków (2645kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 7 (2640kB) jpg
pytania-odpowiedzi 7 (109kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 11 (2644kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_konstrukcje stalowe - elem 8 (368kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_schemat15kV2 (33kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest stud spad3 (2547kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_konstrukcje stalowe - elem 9 (260kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 14 (2569kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 10 (2594kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_przerwy robocze w betonowaniu (146kB) pdf
załącznik nr 10_STWIOR kanalizacja str 57-98 (2160kB) pdf
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada (1263kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie spadowe (2646kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_uchwyty (2675kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 4 (2709kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_typy przyłaczy2 (2641kB) jpg
załącznik nr 10_STWIOR kanalizacja_uzupełnienie (162kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 9 (2656kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty (1919kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_schemat kabli (39kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_orientacja (2627kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_profil (2644kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_Mapa poglądowa (628kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_zabezp ścian wykop (2642kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 4 (2626kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_typy przyłączy (2668kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rur tłoczny (2682kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie typowe4 (2605kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 7 (2641kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 3 (2643kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada (2020kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 6 (2657kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_Schem technol (64kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys konstr3 (2675kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_technologia (2377kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie typowe5 (2686kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_ilość ścieków2 (2629kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_rysunek zestawczy_rzuty (1506kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_ogrodzenie4 (2563kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_zb zespol2 (2012kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys konstr4 (2684kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 11 (2667kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_słup prefabrykowany Zp-1 (90kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie spadowe2 (2653kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 8 (2630kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 9 (2658kB) jpg
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (146kB) pdf
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_ogrodzenie4 (2368kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 6 (2688kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 2 (2692kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_zestaw przyłączy (2656kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 9 (2642kB) jpg
SIWZ wraz z załącznikami 15-22 (Word97-2003) (222kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest studni przelot (2627kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_przepompownia (141kB) pdf
załącznik nr 4_oczyszczalnia_przedmiar robót 4-5 (852kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_stud kanalizacyjne (2583kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys konstr (2633kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_technologia2 (2353kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zabezp ścian wykop2 (2638kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_ogrodzenie2 (2580kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_orientacja (2657kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 7 (2684kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_przep ścieków P-2 schem zabudowy (101kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_studnie przelotowe2 (2644kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys konstr (2580kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_ogrodzenie3 (2660kB) jpg
załącznik nr 3_STWIOR oczyszczalnia (747kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 2 (2635kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie typowe3 (2653kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_remont i adaptacja budynku_rzuty (334kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_zb osadu nadm (47kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_schemat wyjścia rurociągów sprężonego powietrza (58kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 5 (2646kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie przelotowe (2653kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_ogrodzenie3 (2346kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_zest przył kanal4 (2679kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 1 (2634kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_technologia5 (2649kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_umoc ścian (2605kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_profil (2694kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 10 (2670kB) jpg
ogłoszenie o zamówieniu (293kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 6 (2628kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomI_inf podst (27kB) word
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_urządz melioracji (2647kB) jpg
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 8 (2687kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_technologia4 (2411kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_zagosp terenu (427kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_mapa poglądowa (628kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_rysunek zbrojeniowy - ark II (618kB) pdf
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_remont i adaptacja budynku_przekroje (279kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 13 (2620kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_ilość ścieków (2560kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_przewiert4 (2622kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_studnie typowe (2605kB) jpg
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_orientacja (2641kB) jpg
załącznik nr 2_PWoczyszczalnia_rysunek zestawczy (216kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys konstr5 (2591kB) jpg
załącznik nr 10_STWIOR kanalizacja str 99-130 (1980kB) pdf
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_schem szafki SZ1 (46kB) word
pytania-odpowiedzi 3 (109kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_profil 8 (2683kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 16 (2635kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rys konstr5 (2623kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 15 (2630kB) jpg
załącznik nr 9_PB kanalizacja przepomp Zawada_rur tłoczny2 (2607kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_zał_4_1el (30kB) pdf
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_profil 12 (2659kB) jpg
załącznik nr 13_przedmiar robót kanalizacja sieć Zawada (58kB) pdf
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_studnie spadowe (2619kB) jpg
załącznik nr 6_PB kanalizacja sieć Wanaty_sytuacja 3 (2539kB) jpg
załącznik nr 1_PBoczyszczalnia_tomII_spis treści (24kB) word
załącznik nr 8_PB kanalizacja sieć Zawada_sytuacja 9 (2665kB) jpg
pytania-odpowiedzi 6 (106kB) pdf
załącznik nr 10_STWIOR kanalizacja str 01-56 (3658kB) pdf
załącznik nr 7_PB kanalizacja przepomp Wanaty_rys konstr6 (2541kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (21 grudnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (21 grudnia 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923