Statut

Statut

UCHWAŁA NR 221/XL/2018 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

UCHWAŁA NR 221/XL/2018RADY GMINY KAMIENICA POLSKAz dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej [...]

UCHWAŁA NR 220/XL/2018 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

UCHWAŁA NR 220/XL/2018RADY GMINY KAMIENICA POLSKAz dnia 21 lutego 2018r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10  marca 2016 rokuw sprawie likwidacji Zespoł u Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego [...]

metryczka