Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej [...]

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy. [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. kadr i płac

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kadr i płac [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. finansowo-księgowych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej informuje, iż w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. finansowo - księgowych wybrana została Pani [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. finansowo-księgowych

Dyrektor Centrum Usług w Kamienicy Polskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej   [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych informuje, że  wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy polskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy wybrana została Pani Aleksandra Pawłowska, zamieszkała: [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej. [...]

metryczka