Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 06/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu Spisowego

Zarządzenie Nr 06/2017 Kierownika Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu [...]

ZARZĄDZENIE NR 03/2017 ws. zmiany Zarządzenia nr 01/2016 z dn. 01.09.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 03/2017 z dnia 28 września 2017r.kierownikaGminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 01/2016 z dnia 1 września 2016r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu [...]

ZARZĄDZENIE NR 01/2016 kierownika Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim

z dnia 1 września 2016 roku na podstawie §5 ust. 4 Statutu placówki wsparcia dziennego w Rudniku Wielkim pod nazwą:  Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim, stanowiącego załącznik do [...]

metryczka