Informacje

Informacje

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

"Zmiana kwalifikacji prawnej przedsięwzięcia z punktu przetwarzania pojazdów kat. inne niż M1 i N1 na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".Wnioskodawca: Nedpol Truck service sp. z o.o., Romanów 10b, 42-260 Kamienica Polska [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

"Eksploatacja piasku z części złoża Zawisna II w m. Zawsina, gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie na działkach o numerach ew. 1360/1, 1360/2, 1361/1. 1361/2, 1362/2, 1363/1, 1363/2, 1364/1, 1364/2, 1365/1, 1365/2, 1366/1, [...]

Ekoportal - dane o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej prowadzi własny [...]

Informacje o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Kamienica Polska udostępnia dane o środowisku i jego ochronie za pośrednictwem portalu www.ekoportal.gov.pl. Wykaz utworzony jest w formie kart informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. [...]

metryczka