Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kamienica Polska, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. [...]

Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.4

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA ciąg dalszy Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu. [...]

Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.3

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA ciąg dalszy Ewidencja decyzji na zajęcie pasa drogowego Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień [...]

Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.2

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA ciąg dalszy   Ewidencja gruntów przekazywanych w użytkowanie wieczyste Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania [...]

Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.1

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA   Ewidencja ludności Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 3 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, w godziach pracy urzędu. Z akt ewidencji wydaje [...]

metryczka