Spis Powszechny NSP 2021

Spis Powszechny NSP 2021

Informacja

Gminny Komisarz Spisowy w Kamienicy Polskiej informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021r. [...]

Zarządzenie nr 8/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku [...]

metryczka