TABLICA OGŁOSZEŃ

TABLICA OGŁOSZEŃ

Informacja Wójta Gminy Kamienica Polska o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

   Wójt Gminy Kamienica Polska zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy     z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej z dn. 15.11 2022 r.

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA ul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie OGŁASZA pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej   1. Lokal w budynku przy ul. [...]

Pisemny przetarg nieograniczony

     WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA ul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A             pisemny przetarg nieograniczony na [...]

Wykaz Nr 6/2022 gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Romanów

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 07 października 2022r. do 28 października [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dn. 27.09.2022 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dn. 27.09.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Remont drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa nr 684030S w Gminie Kamienica [...]

Wykaz nr 5/2022 gruntów przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022 stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj.             w terminie od dnia 9 [...]

Informacja o wykazie

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 24 maja 2022r. do 14 czerwca 2022r. Wykaz Nr [...]

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu i gruntów przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022 stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 11 marca 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku: - wykaz nr 1/2022 [...]

Wykaz nr 5/2021 gruntów przeznaczonych do dzierżawy w roku 2021 stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 7 grudnia 2021 roku do 28 grudnia 2021 roku wykaz nr 5/2021 gruntów [...]

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA ul. Marii Konopnickiej, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A II pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Romanów, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1990/6, k.m. 12, obręb Kamienica [...]

INFORMACJA

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 09 marca 2021 roku do 30 marca 2021 roku: - wykaz nr 1/2021 lokali [...]

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2020

dot. zadania: "Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN250, relacji Trzebiesławice - Częstochowa, gm. Poczesna" [...]

Odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2020 r., nr 3/2020

dot. zadania: "Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN250, relacji Trzebiesławice - Częstochowa, gm. Poczesna" Treść obwieszczenia: [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Kamienica Polska uprzejmie informuję, że do dnia 28 sierpnia 2020 roku [...]

Wykaz Nr 4/2020 Lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w roku 2020 stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 11 sierpnia 2020 roku do 01 września 2020 roku: [...]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KAMIENICA POLSKA

Wójt Gminy Kamienica Polska informuję o unieważnieniu pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska, oznaczonej jako [...]

W Y K A Z NR 3/2020 GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W ROKU 2020 STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KAMIENICA POLSKA

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 22 maja 2020 roku do 12 czerwca 2020 roku: - wykaz nr 3/2020 gruntów [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w m. Kamienica Polska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2261/14

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA ul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica [...]

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kamienica Polska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny [...]

Informacja o wywieszeniu Wykazu nr 1/2020 i Wykazu nr 2/2020

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 06 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku: - wykaz nr 1/2020 lokali [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku  o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) w dniach  od 19 grudnia 2019 roku do 17 lutego 2020 [...]

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Kamienica Polska uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części gruntów w Kamienicy Polskiej

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskieO G Ł A S Z Apisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części gruntów w Kamienicy Polskiej 1. Część działki nr 357/1 – ogólna [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej - ul. Konopnickiej nr 370 , ul. Konopnickiej nr 12

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA Ul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie OGŁASZA pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej 1. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej nr [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska - Romanów, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2261/14

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskieO G Ł A S Z Apisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w [...]

Wykaz Nr 5/2019 gruntu przeznaczonego do dzierżawy w roku 2019 stanowiący własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 06 września 2019 roku do 27 września 2019 roku: -Wykaz Nr 5/2019 [...]

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 848/22 k.m. 6, obręb Kamienica Polska, ul. Jastrzębska 66

Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 848/22 k.m. 6, obręb Kamienica [...]

Informacja o wykazach gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz gruntu przeznaczonego do zamiany

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 29 kwietnia 2019r. do 20 maja 2019r.: -Wykaz Nr 3/2019 [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej 1. Lokale w budynku przy ul. Konopnickiej nr 370 – usytuowane na parterze z przeznaczeniem na gabinety [...]

Unieważnienie pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskie

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, iż Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku został unieważniony pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej, stanowiącej własność Gminy Kamienica [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej -ul. M. Konopnickiej 12, ul. M. Konopnickiej 370, ul. A. Ferensa 12a

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej 1. Lokale w budynku przy ul. Konopnickiej nr 370 – usytuowane na parterze z przeznaczeniem na gabinety [...]

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej 1. Wymagania niezbędne:- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 12     I. Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor ds. podatków i opłat [...]

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego ws. wydania decyzji nr 45/2018

Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 45/2018, znak IFIII.746.35.2018, o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej nr 1 na odcinku od km 242+930 do km 245+380, w Gminie Kamienica [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej 1. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej 11 a -  usytuowany na parterze  o powierzchni użytkowej 109 [...]

II (drugi) pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska - Romanów, działka nr ewid. 1990/6, k.m. 12

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Marii Konopnickiej, powiat częstochowski, woj. śląskieO G Ł A S Z AII (drugi) pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki - nr ewid. 848/21 k.m. 6, obręb Kamienica Polska, ul. Jastrzębska 64

Powierzchnia - 931 m2 Cena wywoławcza – 32.200,00 złotych plus podatek VAT Księga wieczysta nr KW CZ1C/00057620/8 Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Kamienica Polska [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska- Romanów

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Marii Konopnickiej, powiat częstochowski, woj. śląskieO G Ł A S Z Apisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla zadania pn.: " Przebudowa drogi wojewódzkiej na 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 ( Zawiercie - Kolonia Poczesna )" [...]

Ogłoszenie o przetargu

                  Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej jako nr ewid. 848/20 k.m. 6, obręb Kamienica Polska, ul. Jastrzębska 62

Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 848/20 k.m. 6, obręb Kamienica [...]

Wykaz Nr 3/2018 gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 20 lutego 2018r. do 13 marca 2018r. Wykaz Nr 3/2018 gruntów [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Kancelaryjnych

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Kancelaryjnych wybrana została Pani Beata Górniak, zamieszkała: Wanaty [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej 11a

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej 1. lokal w budynku przy ul. Konopnickiej 11 a -  usytuowany na parterze  o powierzchni użytkowej 109 m2 [...]

Wykaz lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajmu i gruntów, przeznaczonych do dzierżawy w roku 2018

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 12 stycznia 2018r. do 02 lutego 2018r.:- wykaz nr 1/2018 lokali użytkowych [...]

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a, ust. 2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozdziału 12 załącznika do Uchwały [...]

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2018 ROKU

  Wyniki  konkursu: Na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w m. Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej 1. Lokale w budynku przy ul. Konopnickiej nr 370 – usytuowane na parterze z przeznaczeniem na gabinety [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości w m. Romanów

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA ul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek w m. Rudnik Wielki

Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 726/1 k.m. 6, obręb Rudnik [...]

Wykaz Nr 4/2017 gruntów przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska przy ul. Konopnickiej 12 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 13 października 2017r. do 03 listopada 2017r. wykaz Nr 4/2017 gruntów [...]

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza rokowania po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: Działki niezabudowanej oznaczonej jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46, Kamienica PolskaPowierzchnia - 920 [...]

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w m. Rudnik Wielki ul. Rzeczna

Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 726/1 k.m. 6, obręb Rudnik [...]

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w m. Kamienica Polska

              Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. [...]

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta częstochowski zawiadamia o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości:- działka nr 172, obręb Kamienica Polska,- działka nr 174/1, obręb Kamienica Polska,- działka nr 175, obręb Kamienica Polska,- [...]

Wykaz nr 3/2017 gruntów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 14 lipca 2017r. do 04 sierpnia 2017r. Wykaz Nr 3/2017 gruntów [...]

Wykaz nr 2/2017 gruntów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2017r. Wykaz Nr 2/2017 gruntów przeznaczonych do [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ze złożem kopalin w miejscowości Zawisna

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ze złożem kopalin w miejscowości Zawisna, [...]

IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: działki niezabudowanej oznaczonej jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46, Kamienica Polska

   Wójt Gminy Kamienica Polska   ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Działka niezabudowana oznaczona jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46, [...]

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:działki niezabudowanej oznaczona jako nr 848/14 k.m. 6, obręb Kamienica Polska, ul. Jastrzębska 50 i działki niezabudowanej oznaczonej jako nr 848/15 k.m. 6, obręb Kamienica Polska, ul. Jastrzębska 52

Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr 848/14 k.m. 6, obręb [...]

Informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego do pomocy żywnościowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje iż od 01.01.2017r uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się i korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej w formie pomocy żywnościowej. Informacje [...]

Paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r. od dnia 23 lutego [...]

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2017r.

WÓJT  GMINY  KAMIENICA  POLSKA  OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  W  ZAKRESIE WSPIERANIA   I UPOWSZECHNIANIA  [...]

Wykaz Nr 1/2017 gruntów, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska,  przy ul. Konopnickiej 12, został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 16 stycznia 2017r. do 06 lutego 2017r. Wykaz Nr 1/2017 gruntów [...]

III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46

Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. [...]

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016r.

Uprzejmie informujemy o obowiązku dostarczenia pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim tj. 2016 r. w rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych (do 4,5% alkoholu i piwa, powyżej [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej - Konopnickiej 11a

  Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej 1. lokal w budynku przy ul. Konopnickiej 11 a – usytuowany na parterze o powierzchni użytkowej 109 m2 [...]

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę części powierzchni dachu nieruchomości, położonej w miejscowości Osiny, ul. Częstochowska 165, nr ewid. 235/2, obręb Osiny, jednostka ewidencyjna Kamienica Polska

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części powierzchni dachu nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że trwa kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że trwa kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej [...]

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy i lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajmu w roku 2017

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 24 października 2016 r. do 14 listopada 2016r :-  wykaz nr 5/2016 części [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ze złożem kopalin w miejscowości Zawisna,

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKAul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ze złożem kopalin w miejscowości [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych

              Wójt  Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskieogłasza  II pisemny przetarg nieograniczony [...]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Dokument do pobrania poniżej. [...]

PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU – AUTOBUS SZKOLNY, MARKI: AUTOSAN

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU – AUTOBUS SZKOLNY, MARKI: AUTOSAN, WERSJA: S TRAMP, MODEL: A0909 L.03.S, DOP. MASA CAŁKOWITA: 12500kg NR REJESTRACYJNY: SCZ 66CF [...]

APEL WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA WS. SPALANIA ŚMIECI

W związku z trwającym sezonem grzewczym zwracam się do Państwa z prośbą o zaprzestanie spalania śmieci i odpadów w piecach domowych, kominkach i ogniskach. Podkreślam, że palenie śmieci w domowych urządzeniach grzewczych przyczynia [...]

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Kamienica Polska zacznie funkcjonować System Darmowej Pomocy Prawnej. Związany jest on z wejściem w życie ustawy, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie [...]

Informacja o wyborze oferty

Wynik ogłoszonego pisemnego konkursu na sprzedaż samochodu pożarniczego. [...]

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywnosci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2015r. [...]

Paczki Żywnościowe dla najbardziej Potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 15 września 2015 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 15 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach [...]

Informacja Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 24 lipca 2015 roku

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania [...]

Informacja w sprawie referendum ogólnokrajowego

W związku z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum oraz z uwagi na treść art. 92 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2014r. poz. 318 ) przepis art. [...]

Obwieszczenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z późniejszymi zmianami

Udostępniamy projekt Uchwały Rady Gminy kamienica Polska w sprawie zmiany uchwałyNr 141/XXIV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Ogłoszenie o konsultacjach Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy zainteresowanych o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. [...]

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamienica Polska w 2015r. z zakresu upowszechniania kultury i sportu

Na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie ustawy z [...]

Informacja Wójta Gminy Kamienica Polska w sprawie propozycji zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, iż została zgłoszona przez Mieszkańców propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamienicy Polskiej, która mieści się obecnie w budynku Przedszkola w Kamienicy Polskiej, ul. [...]

Ogłoszenie dot. dyżuru telefonicznego Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej

W dniach 14 i 15 listopada 2014 rokuPrzewodnicząca Gminnej Komisji WyborczejAneta Podsiadlik-Frączekpełni dyżur telefoniczny pod nr 514-292-920 [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 17 października 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały [...]

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborczapełni dyżur od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy Urzęduoraz 07 i 17 października 2014r. do godz. 24:00 [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska"

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały [...]

Informacja o obwieszczeniach wyborczych

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na 25 maja br. urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych mogą być umieszczane bezpłatnie na wszystkich gminnych tablicach ogłoszeń w [...]

Informacja o konserwacji systemu w ARiMR

Pełna treść informacji znajduje się w tym miejscu [...]

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została tutaj Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie unieważnienia pisemnego przetargu nieograniczonego (pkt 2 ogłoszenia przetargowego) zamieszone zostało dn. 05.12.2013 tutaj [...]

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych

Treść zaproszenia Załącznik nr 1 - Forularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie banku [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014.

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały dołączone: [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska"

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów.

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamienica Polska

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały dołączone: [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013.

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały dołączone: - [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały. Do ogłoszenia zostały dołączone: - [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna treść informacji znajduje się w tym miejscu. [...]

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska" oraz projektu uchwały Rady Gminy Kamienica Polska z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kamienica Polska, zgodnie z uchwałą nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kamienica Polska"

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU „PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA” ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KAMIENICA POLSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI    Wójt Gminy Kamienica [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opini. Opinie te będą [...]

Komunikat Przewodniczącego Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających

Pełna treść komunikatu znajduje się w dokumencie: Komunikat w sprawie losowania [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy polskiej

Załączone Postanowienie ustala skład Komisji Wyborczej powołanej w Gminie Kamienica Polska. Tekst Postanowienia znajduje się w pliku: Postanowienie.pdf [...]

Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opini. Opinie te będą [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów

Tekst obwieszczenia znajduje się w pliku: Obwieszczenie3.pdf [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta

Tekst obwieszczenia znajduje się w pliku : Obwieszczenie2.pdf [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o listach kandydatów na radnych

Tekst obwieszczenia znajduje się w pliku: Obwiesczenie1.pdf [...]

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ponownego losowania list kandydatów

Tekst komunikatu znajduje się w pliku: Komunikat.pdf [...]

Komunikat Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów w wyborach samorządowych

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach i kandydatów na członków Obwodoweych Komisji Wyborczych zawarta jest w dokumencie: Komunikat GKW.pdf [...]

Informacja o rejestrze wyborców oraz o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje o prowadzeniu w Urzędzie Gminy stałego rejestru wyborców. Dokładna informacja o tym rejestrze znajduje się w pliku: Ulotka.pdf. Ponadto informujemy o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do [...]

Komunikat w sprawie Wyborów Samorządowych w Gminie Kamienica Polska

Informujemy, że w Gminie Kamienica Polska powołana została Gminna Komisja Wyborcza do przeprowadzenia Wyborów Samorządowych w składzie Przewodniczący: Jan Maciągowski [...]

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamienica Polska w 2010r. z zakresu upowszechniania kultury i sportu

Na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie ustawy z dnia 24 [...]

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),Uchwały Nr 185/XXIV/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27.11.2009r. w sprawie Programu [...]

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w dniu 29 marca b.r. dotyczące zarządzania projektami unijnymi dla przedsiębiorców, na którym poruszona zostanie problematyka mikropożyczek.

Zapraszamy przedsiębiorców z Państwa gminy na bezpłatne szkolenie dotyczące zarządzania projektami unijnymi dla przedsiębiorców, na którym poruszona zostanie problematyka mikropożyczek. Szkolenie organizowane jest przez Wydział Rozwoju [...]

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr 185/XXIV/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27.11.2009r. w sprawie Programu Współpracy [...]

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że klasyfikacje PKD 2004 można stosować tylko do 31.12.2009r.

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr [...]

Informacja dla przedsiębiorców o obowiązku dokonania zmian w zaświadczeniu o wpisie do ewid. dz. gosp.

Informuję przedsiębiorców o obowiązku dokonania zmian w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określenia rodzaju działalności gospodarczej wg PKD-2007 w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Stosowny [...]

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) na okres 60 dni tj. od dnia 30 października do 31 grudnia 2009 roku został [...]

Załóż firmę za pieniądze unijne

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską pn. "Załóż firmę za pieniądze unijne", realizowanego przez region częstochowski NSZZ "Solidarność", (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.2) [...]

Listy lokali użytkowych i wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w miejscowości Kamienica Polska

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 24 października 2008r. do 13 listopada 2008r.: wykaz nr 2/2008 lokali użytkowych [...]

Kompleksowy program porządkowania gosp. wodno-ściekowej w Gm. Kamienica Polska.

Od dnia 28 listopada 2005 roku w miejscowości Rudnik Wielki i Kolonia Klepaczka realizowany jest projekt nr 701200-120 pn. „Kompleksowy program porządkowania gosp. wodno-ściekowej w Gm. Kamienica Polska – zad. III et. IV i V” [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycz ...

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr 11/III/2006 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28.12.2006r. w sprawie Programu Współpracy [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy ...

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Kamienica Polska naboru na dwa wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej, Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 05.01.2007 r. dokonała [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum I ...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej do ogłoszonego konkursu z dnia 05.12.2006 r.: 1. Marlena Sitek, zam. Kamienica Polska 2. Sabina Sitek, zam. Zawada 3. [...]

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Pol ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej 1. Wymagania niezbędne: a/ wykształcenie wyższe b/ doświadczenie zawodowe c/ znajomość obsługi komputera d/ [...]

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Kamienica Polska naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych wpłynęła jedna oferta i została wybrana: Pani Maria [...]

Lista kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kamienica Polska do ogłoszonego konkursu z dnia 11.09.2006 r. 1. [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Podinspektor do spraw inwestycji, zagospodarowa ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych 1.Wymagania niezbędne: a/ wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym b/ [...]

Unieważnienie naboru

Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko pracy- podinspektora do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych. Na [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Podinspektor do spraw inwestycji, zagospodarowa ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Podinspektor do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych. 1. Wymagania niezbędne: a/ wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym b/ [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej przy ul. A. Ferensa 12 A, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum im. Agnieszki [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Strażnika Gminnego

1. Wymagania niezbędne: a) uregulowany stosunek do służby wojskowej b) ukończone 21 lat c) niekaralność (oświadczenie) d) narodowość polska e) wykształcenie minimum średnie f) nienaganna opinia 2. Wymagania dodatkowe: a) prawo jazdy kat. [...]

Ewidencja obiektów innych

Udostępnienie: bez ograniczeń z wyłączeniem danych osobowych; należy wykazać interes faktyczny i prawny [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej- stan surow ...

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Gminnego Centr ...

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "KEMOT TECHNOLOGY" Piotr Pierzga, ul. Wolności 23, 41-500 Chorzów, województwo śląskie, tel. (032) 2417267, faks (032) 2417267. Otrzymano 4 oferty. Oferta z najniższą ceną: 30715,91 [...]

Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej

Zamówienie publiczne "Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej" opublikowano na stronie Urzędu Gminy: http://www. ugkp.republika.pl [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej- stan surow ...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej- stan surowy zamknięty" unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia "Remont Szkoły Podstawowej nr 2 ...

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska". Liczba otrzymanych ofert: 2 Data udzielenie zamówienia: 17.03.2005 Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica P ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Polska stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska. Ogólna powierzchnia działki- 420 m2 Powierzchnia [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nazwa zamówienia: Przewóz materiałów drogowych (żużel hutniczy, tłuczeń) na trasie dostawca- drogi gminne na terenie Gminy Kamienica Polska. Liczba otrzymanych ofert: 3 Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: [...]

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia "Kompleksowy program porządkowania gospodark ...

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa [...]

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia "Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu f ...

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycz ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku. 1. Rodzaje zadań: prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie [...]

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica P ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Polska stanowiącą własność Gminy Kamienica Polska: działka nr 2255/1- ogólna powierzchnia 3155 m2, [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia "Opracowanie dokumentacji proje ...

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na [...]

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko komendanta straży gminnej

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: wykształcenie wyższe, 6-letni staż pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie [...]

Protokół z przeprowadzonego przetargu pisemnego na sprzedaż podwozia pojazdu marki STAR 660 o n ...

Komisja przetargowa w składzie: 1. Przewodniczący- Adam Tajber 2. Członek- Gabryela Klar 3. Członek- Wanda Cuglewska przeprowadziła w dniu 03.02.2004 r. w Urzędzie Gminy Kamienica Polska przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż podwozia [...]

Ogłoszenie pisemnego przetargu na sprzedaż podwozia pojazdu marki STAR 660

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż podwozia pojazdu marki STAR 660 nr rejestracyjny CED 3234, rok produkcji 1977, cena wywoławcza 1.000,00 zł, wadium 100,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2004 r. [...]

Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska

Udostępnienie: udostępniane są wszystkie dokumenty za wyjątkiem informacji niejawnych; w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 10 [...]

Ewidencja Podatników Podatku od Posiadania Psa

Udostępnienie: udostępnienie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w godz. pracy Urzędu, pok. nr 11 [...]

Ewidencja Podatników Podatku od Środków Transportowych

Udostępnienie: udostępnianie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w godzinach pracy Urzędu, pok. 12 [...]

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Udostępnienie: ograniczone- dane z Ewidencji udostępniane są osobom i jednostkom organizacyjnym jeżeli wykażą interes faktyczny i prawny; zaświadczenia wydaje się na pisemny wniosek zainteresownego; opłaty: w znaczkach skarbowych w [...]

Pisma i wnioski Komisji Rady Gminy

Udostępnienie: bez ograniczeń- dostępne w Biurze Rady Gminy w godz. pracy Urzędu, pok. nr 1 [...]

Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska

Udostępnienie: bez ograniczeń- dostępne w Biurze Rady Gminy w godz. pracy Urzędu, pok. nr 1 [...]

Archiwum ksiąg stanu cywilnego

Udostępnienie: ograniczone- dostępne: Księga urodzeń, Księga małżeństw, Księga zgonów po złożeniu wniosku o wydanie odpisu do Kierownika USC; należy wykazać interes faktyczny i prawny [...]

Rejestr psów rasowych agresywnych

Udostępnienie: rejestr psów rasowych i ras uznanych za agresywne prowadzony jest w godz. pracy Urzędu w referacie rolnictwa, zamówień publicznych, budownictwa i działalności gospodarczej, pok. nr 13 [...]

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Gminy

Udostępnienie: bez ograniczeń; dostępne w godz. pracy Urzędu, pok. nr 1 [...]

Rejestr protokołów sesji Rady Gminy

Udostępnienie: bez ograniczeń; dostępny w Biurze Rady Gminy Kamienica Polska w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 1 [...]

Wnioski o dodatki mieszkaniowe

Udostępnienie: na wniosek osoby zainteresowanej z wyłączeniem informacji niejawnych; rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest prowadzony w referacie rolnictwa, zamówień publicznych, budownictwa i działalności gospodarczej, [...]

Ewidencja działalności gospodarczej

Udostępnienie: bez ograniczeń z wyłączeniem danych osobowych lub szczegółowa na wniosek; należy wykazać interes faktyczny i prawny [...]

Ewidencja ludności

Udostępnienie: ograniczone- po złożeniu Wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych i ewidencji ludności do wójta lub sekretarza gminy wydaje się zaświadczenia zawierające dane dotyczące danej osoby; opłata skarbowa w [...]

Archiwum zakładowe Urzędu Gminy

Udostępnienie: bez ograniczeń- po przedłożeniu Karty udostępniania akt pracownikowi archiwum; należy wykazać interes faktyczny i prawny [...]

Ewidencja podatków i opłat lokalnych

Udostępnienie: w warunkach określonych przepisami szczegółowymi; należy wykazać interes faktyczny i prawny [...]

Rejestr skarg i wniosków

Udostępnienie: bez ograniczeń- po złożeniu wniosku do pracownika obsługi kancelaryjno-technicznej; należy wykazać interes faktyczny i prawny [...]

Ogłoszenie o wyniku postępowania

W dniu 02.10.2003 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej". Wybrano ofertę złożoną przez [...]

metryczka