Rada Gminy, Komisje

Rada Gminy, Komisje

Komisje Rady Gminy Kamienica Polska kadencji: 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna: Wiesława Strąk – Przewodnicząca Komisji Teresa Machnia - Wiceprzewodnicząca KomisjiMirosław ConerRoman SiejkaSławomir ZalasWiesław Zgrzeblak   Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska, Oświaty i Spraw [...]

Radni Gminy Kamienica Polska kadencji 2018-2023

Tomasz Nowowiejski - Przewodniczący Rady Gminy Kamienica PolskaDobosz Bogusław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kamienica PolskaKwiecień Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kamienica PolskaConer Mirosław  [...]

Komisje Rady Gminy kadencji 2014-2018

Komisja Rewizyjna i Budżetu Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Składy komisji: Komisja Rewizyjna i Budżetu: Blachnicki Andrzej Adam - [...]

Radni Gminy Kadencji 2014-2018

Mrożek Zygmunt Janusz - Przewodniczący Rady GminyNowowiejski Tomasz Piotr - Wiceprzewodniczący Rady GminySzymanek Waldemar Stefan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Blachnicki Andrzej Adam Coner Mirosław Dobosz [...]

metryczka