Archiwum

Archiwum

ds. zarządzania kryzysowego obrony cywilnej i spraw obronnych

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica PolskaWynik naboru: Imię i nazwisko: Zbigniew Ciszewski Miasto: Częstochowa Uzasadnienie: kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i znajomością przepisów prawa [...]

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica Polska [...]

Referent ds. administracyjno - biurowych

Lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy PolskiejPozostali kandydaci:Agata Hamara, CzęstochowaIwona Motyl, WoźnikiJustyna Jabłońska, ŁysiecAgata Ściubilecka, Kamienica Polska [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lokalizacja: Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejWynik naboru:Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy złożonych dokumentów na posiedzeniu w dniu 2010.08.03 podjęła decyzję o odrzuceniu złożonej oferty z uwagi na niespełnienie wymagań [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lokalizacja: Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejWynik naboru:Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy złożonych dokumentów na posiedzeniu w dniu 2010.06.25 podjęła decyzję o odrzuceniu złożonych ofert z uwagi na niespełnienie wymagań [...]

Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica PolskaWynik naboru:Złożone oferty nie spełniały warunków wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze [...]

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica PolskaWynik naboru:Informuje się, że odstąpiono od przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko [...]

Informatyk

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica PolskaWynik naboru: Imię i nazwisko: Krzysztof Fedecki Miasto: Częstochowa Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w [...]

Informatyk

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica PolskaWynik naboru:W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28 lutego 2008 roku nie wpłynęła żadna oferta, brak rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie [...]

Kierownik USC

Lokalizacja: Urząd Gminy Kamienica PolskaWynik naboru: Imię i nazwisko: Rafał Sitek Miasto: Zawada Uzasadnienie: W wyniku ogłoszonego w dniu 03.01.2008r. przez Wójta Gminy Kamienica Polska naboru na [...]

metryczka