Archiwum przetargów

Archiwum przetargów

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Odbiór odpadów segregowanych z terenu Gminy Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy Kamienica [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy Kamienica [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę zbiornika małej retencji w Zawadzie.

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy Kamienica [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy Kamienica [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę zbiornika małej retencji w Zawadzie

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy Kamienica [...]

Remont ul. Strażackiej w Osinach

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Remont ul. [...]

Remont drogi dojazdowej do Cmentarza Parafialnego w Kamienicy Polskiej

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Remont drogi [...]

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy Polskiej

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska- zadanie III etap IV i V"

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wykonanie usługi [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy Kamienica [...]

Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej- stan surowy zamknięty

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Budowa hali [...]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudnik Wielki (ul. Brzozowa)

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej- stan surowy zamknięty

Rodzaj og��oszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego   Nazwa: Wójt Gminy [...]

metryczka