2007

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

2007

Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2007 rok Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 17.03.2008

Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2007 rokRady Gminy Kamienica Polskaz dnia 17 marca 2008 Załącznik - analiza dochodów i wydatków za 2007 Straż Gminna [...]

Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2007 roku Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 sierpnia 2007

Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2007 rokuRady Gminy Kamienica Polskaz dnia 10 sierpnia 2007 Załącznik - analiza wydatków za I półrocze 2007 Gimnazjum [...]

metryczka