Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej [...]

Kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, iż rozpoczyna się kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy [...]

Paczki żywnościowe dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r od dnia 04 kwietnia [...]

Warsztaty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r. oraz prowadzonymi [...]

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r. od dnia 27 marca [...]

Paczki żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r. od dnia 21 [...]

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016r. od 24 października [...]

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej w terminie od 1 września do 15 września 2016r. Pomoc materialna przysługuje: 1.Uczniom szkół publicznych i [...]

Paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015r. [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym realizowanego w podprogramie 2015

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Kamienica Polska działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej.Nazwa stanowiska pracy: Główny Księgowy [...]

Zmiana wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 roku poz. 1956 w związku z uchyleniem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z dniem 1 stycznia 2015 roku [...]

Wynik naboru na stanowisko: Pracownika d/s świadczeń alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Pracownika d/s świadczeń alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała i wybrała kandydaturę : Pani   Wioletty Matyla   zam. [...]

Lista kandydatów na stanowisko: Pracownik d/s świadczeń alimentacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowiskopracy: Pracownik d/s świadczeń alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej do ogłoszonego konkursu z dnia 01.12.2008r.: 1. Wioletta Matyla zam. [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE D.S. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

   KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENICY POLSKIEJ  ogłasza  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE D.S. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ UL. M. KONOPNICKIEJ 12    42 – 260 KAMIENICA [...]

Wynik naboru na stanowisko: Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej  Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała i wybrała kandydaturę :  Pani   Ewy Barczyk   zam. Kamienica Polska ul. J. [...]

Lista kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  na wolne stanowisko pracy : Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej do ogłoszonego konkursu      z dnia  23.10.2008 r.: 1. Ewa  Barczyk   [...]

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko  Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała i wybrała kandydaturę : Pani   Pauliny Garus   zam. Częstochowa  [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy : Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej do ogłoszonego konkursu z dnia 8.10.2008 r.

   1. Małgorzata Knaś   zam. Częstochowa  ul. Spadochroniarzy 56     2. Paulina Garus    zam.  Częstochowa    ul. 11 Listopada 18 m 20   [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENICY POLSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO  1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:     a) [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - 1/2 ETATU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - 1/2 ETATU I. Wymagania niezbędne: 1. Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Administrator do spraw świadczeń rodzinnych i zalicz ...

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ksenia Huras. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybór tej kandydatki był podyktowany głównie wymaganiami związanymi z doświadczeniem zawodowym na tym [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko administratora do spraw świadcz ...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu: 1. Ksenia Huras 2. Joanna Muś- Ankowska [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Administrator do spraw świadczeń rodzinnych i z ...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Administrator do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. 1. Wymagania niezbędne: a) Wykształcenie wyższe b) Znajomość [...]

Ewidencja zasiłków i pomocy w naturze

Udostępnienie: udostępnianie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w godzinach pracy Urzędu, pok. 9 [...]

metryczka