Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Uchwała nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej z dn. 22.10.18r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r. [...]

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej z dnia 10 września 2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   [...]

Informacja Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 27 sierpnia 2018 roku

dotycząca wyznaczenia na obszarze gminy Kamienica Polska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień na dzień 21 października 2018 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dn. 23 sierpnia 2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej [...]

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 22 sierpnia 2018r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Częstochowie zarządzonych na [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dn. 16.08.18r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października [...]

Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego

Z dniem 30 kwietnia br. Szef KBW powołał korpus urzędników wyborczych.                             [...]

metryczka