Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2018

zamówienie na:

Realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawada i Kolonia Klepaczka” obejmującego trzy zadania: ZADANIE NR 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka, ZADANIE NR 2 Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie, ZADANIE NR 3 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego.

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie dla ZADANIA NR 1 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka", ZADANIA NR 2 "przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie" oraz ZADANIA NR 3 "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  SIWZ (8192kB) pdf
załącznik nr 1_1. str tyt Opis (58kB) pdf
załącznik nr 1_1.1. opis techn- sieć kanal (106kB) pdf
załącznik nr 1_1.2. Str 9 opisu (586kB) pdf
załącznik nr 1_1.3. Str10 opisu (688kB) pdf
załącznik nr 1_2.1. Pozwol na bud 501_04 (805kB) pdf
załącznik nr 1_2.2. ZUD (384kB) pdf
załącznik nr 1_2.3. ZUD cd (531kB) pdf
załącznik nr 1_2.4. Decyzja o war zabud nr 53 (509kB) pdf
załącznik nr 1_2.5. Decyzja o war zabud nr 53 cd (287kB) pdf
załącznik nr 1_2.6. Decyzja o war zabud nr 65 (529kB) pdf
załącznik nr 1_2.7. Decyzja o war zabud nr 65 cd (256kB) pdf
załącznik nr 1_2.8. Uzgodn z GDDP decyzja (359kB) pdf
załącznik nr 1_2.9. Uzgodn z GDDP decyzja cd (144kB) pdf
załącznik nr 1_2.10. Uzgodn z GDDP decyzja załacznik (376kB) pdf
załącznik nr 1_2.11. Uzgodn z GDDP decyzja załacznik (362kB) pdf
załącznik nr 1_2.12. Uzgodn z ŚZMiU Wodnych (317kB) pdf
załącznik nr 1_3.1 Rys nr 0.0 Orientacja (1485kB) pdf
załącznik nr 1_3.2. Rys nr 1_Z Sytuacja plansza nr 3 (2804kB) pdf
załącznik nr 1_3.3. Rys nr 2_Z Sytuacja plansza nr 8 (2829kB) pdf
załącznik nr 1_3.4. Rys nr 3 Sytuacja plansza nr 9 (4812kB) pdf
załącznik nr 1_3.5. Rys nr 4_Z Sytuacja plansza nr 49 (2390kB) pdf
załącznik nr 1_3.6. Rys nr 5_Z Sytuacja plansza nr 50 (2598kB) pdf
załącznik nr 1_3.7. Rys nr 6_Z Profil KS-XIVa (400kB) pdf
załącznik nr 1_3.8. Rys nr 6a_Z Profil kanału KS-XIVa (210kB) pdf
załącznik nr 1_3.9. Rys nr 7a_Z profil odcinka kanału KS-XX (109kB) pdf
załącznik nr 1_3.10. Rys nr 8_Z Profil kanału KS-XX-d i KS-XX-f (1811kB) pdf
załącznik nr 1_3.11. Rys nr 8a_Z Profil kanału KS-XX-c i KS-XX-e (246kB) pdf
załącznik nr 1_3.12. Rys nr 9a_Z profile kanałów KS-XIV-k i kanałów bocznych (386kB) pdf
załącznik nr 1_3.13. Rys nr 10_Z Studnie kanalizac rewizyjne przelotowe (107kB) pdf
załącznik nr 1_3.14. Rys nr 11_Z Zestawienie studni przelotowych (75kB) pdf
załącznik nr 1_3.15. Rys nr 12_Z Studnia spadowa z zestaw (162kB) pdf
załącznik nr 1_3.16. Rys nr 14 Typowe studnie 400 tworzywowe (466kB) pdf
załącznik nr 1_3.17. Rys nr 15_Z Zestawienie studni inspekcyjnych (88kB) pdf
załącznik nr 1_3.18. Rys nr 16 Typy charakt przyłączy kanaliz (249kB) pdf
załącznik nr 1_3.19. Rys nr 17_Z Zestawienie przyłączy kanalizacyjnych (74kB) pdf
załącznik nr 1_3.20. Rys nr 18 Przejści kanalem KS-XIV -a (328kB) pdf
załącznik nr 1_3.21. Rys nr 19 Elementy komór (203kB) pdf
załącznik nr 1_3.22. Rys nr 20 Przejście kanalem KS-XIV-k (360kB) pdf
załącznik nr 1_3.23. Rys nr 21 Elementy komór (185kB) pdf
załącznik nr 1_3.24. Rys nr 22 Zabezpieczenie ścian wykopu (200kB) pdf
załącznik nr 1_3.25. Rys nr 23 Plan wystepowania urządzen melioracyjnych (1796kB) pdf
załącznik nr 1_3.26. Rys nr 24 Sytuacja ul Wierzbowa (fragment) (410kB) pdf
załącznik nr 1_3.27. Rys nr 25 profil dod.odcinka KS-XX-e w ul Wierzbowej (75kB) pdf
załącznik nr 1_3.29. Rys nr 27 Profil kanału KS-XIV-j (88kB) pdf
załącznik nr 1_3.30. Rys nr 28 Sytuacja w rejonie przepompowna nr 22 (830kB) pdf
załącznik nr 1_3.31. Rys nr 29 Profil kanalu KS-XIV-r (137kB) pdf
załącznik nr 1_3.32. Rys nr 30 Studnia rozpężno rewizyjna (135kB) pdf
załącznik nr 1_3.33. Rys nr 31 Studnia rewiz z osadnikiem (120kB) pdf
załącznik nr 2_1. str tyt Opis (58kB) pdf
załącznik nr 2_1.1 Opis techniczny pompowni (103kB) pdf
załącznik nr 2_2.1. Pozwol na bud 501_04 (805kB) pdf
załącznik nr 2_2.2. ZUD (384kB) pdf
załącznik nr 2_2.3. ZUD cd (531kB) pdf
załącznik nr 2_2.4. Decyzja o war zabud nr 53 (509kB) pdf
załącznik nr 2_2.5. Decyzja o war zabud nr 53 cd (287kB) pdf
załącznik nr 2_2.6. Decyzja o war zabud nr 65 (529kB) pdf
załącznik nr 2_2.7. Decyzja o war zabud nr 65 cd (256kB) pdf
załącznik nr 2_3.1. Rys nr 0.0 Orientacja (2016kB) pdf
załącznik nr 2_3.2. Rys nr 1 Sytuacja przepompownia nr 18 (1123kB) pdf
załącznik nr 2_3.3. Rys nr 1a_Z Profil RT z P18 (103kB) pdf
załącznik nr 2_3.4. Rys nr 1b_Z Pompownia P18 Technologia (1851kB) pdf
załącznik nr 2_3.5. Rys nr 1c Przepomp P18 rys szalunkowy (568kB) pdf
załącznik nr 2_3.6. Rys nr 1d_Z Ogrodzenie terenu P18 (647kB) pdf
załącznik nr 2_3.7. Rys nr 1e Plan zag terenu przep P18 (53kB) pdf
załącznik nr 2_3.8. Rys nr 2_Z Sytuacja przepompownia P22 (828kB) pdf
załącznik nr 2_3.9. Rys nr 2a_Z Profil RT z przepomp nr22 (89kB) pdf
załącznik nr 2_3.10. Rys nr 2b_Z Pompownia P22 Technol (1893kB) pdf
załącznik nr 2_3.11. Rys nr 2c Przepomp P22 rys szalunkowy (564kB) pdf
załącznik nr 2_3.11. Rys nr 2c Przepomp P22 rys szalunkowy (564kB) pdf
załącznik nr 2_3.12. Rys nr 2d_Z Ogrodzenie terenu P22 (35kB) pdf
załącznik nr 2_3.13. Rys nr 2e Plan zag terenu przep P22 (65kB) pdf
załącznik nr 2_3.14. Rys nr 3 Przepomp rys konstr piersc balast (652kB) pdf
załącznik nr 2_3.15. Rys nr 4 Przepomp rys konstr prowadnic szand (559kB) pdf
załącznik nr 2_3.16. Rys nr 5 Przepomp rys konstr pomostu pośr (779kB) pdf
załącznik nr 2_3.17. Rys nr 6 Przepomp rys konstr prefabr strop (639kB) pdf
załącznik nr 2_3.18. Rys nr 7 Przepomp rys konstr klapy stalowej (204kB) pdf
załącznik nr 2_3.19. Rys nr 8 Uchwyty rur ruroc tlocznych w przepomp (232kB) pdf
załącznik nr 2_3.20. Rys nr 9 Przepompownie elementy ogrodzenia (654kB) pdf
załącznik nr 2_3.21. Rys nr 10 Umocnienie ścian wykopów (489kB) pdf
załącznik nr 2_3.22 . Rys nr 30 Studnia rozpężno rewizyjna (135kB) pdf
załącznik nr 2_3.23 . Rys nr 31 Studnia rewiz z osadnikiem (120kB) pdf
załącznik nr 3_1. str tyt Opis (141kB) pdf
załącznik nr 3_1.1. Opis techniczny - SIECI Zawisna II (165kB) pdf
załącznik nr 3_1.2. str 7 opisu (537kB) pdf
załącznik nr 3_1.3. str 8 opisu (616kB) pdf
załącznik nr 3_2. Pozwol na bud ZAWISNA 502_04 (793kB) pdf
załącznik nr 3_2.2. ZUD (384kB) pdf
załącznik nr 3_2.3. ZUD cd (531kB) pdf
załącznik nr 3_2.4. Warunki zabudowy decyzja nr 55 Zawisna (545kB) pdf
załącznik nr 3_2.5. Warunki zabudowy decyzja nr 55 cd Zawisna (285kB) pdf
załącznik nr 3_3.1. Rys nr 0 0_Z Orientacja (4149kB) pdf
załącznik nr 3_3.2. Rys nr 1_Z Sytuacja-plansza nr 8 (7288kB) pdf
załącznik nr 3_3.3. Rys nr 2 Sytuacja-plansza nr 17 (4125kB) pdf
załącznik nr 3_3.4. Rys nr 4 Sytuacja-plansza nr 15 (4702kB) pdf
załącznik nr 3_3.5. Rys nr 5 Sytuacja-plansza nr 23 (3856kB) pdf
załącznik nr 3_3.6. Rys nr 6_Z Profil KSXX i KSXX-a i KSXX-b (621kB) pdf
załącznik nr 3_3.7. Rys nr 6a_Z Profil KSXX odc1,2,3 (338kB) pdf
załącznik nr 3_3.8. Rys nr 7_Z Studnie kanalizac rewizyjne przelotowe (107kB) pdf
załącznik nr 3_3.9. Rys nr 8_Z Zestawienie studni przelotowych (72kB) pdf
załącznik nr 3_3.10. Rys nr 9_Z Studnie kan kaskadowe z zestaw (153kB) pdf
załącznik nr 3_3.11. Rys nr 11 Typowe studnie kanaliz 400 z tworzywa (487kB) pdf
załącznik nr 3_3.12. Rys nr 12_Z Zestawienie studni 400 z tworzywa (76kB) pdf
załącznik nr 3_3.13. Rys nr 13 Typy charakt przyłączy sanit (195kB) pdf
załącznik nr 3_3.14. Rys nr 14 _Z Zestawienie przyłączy kanaliz (129kB) pdf
załącznik nr 3_3.15. Rys nr 15 Plan występ urządzeń melior (1666kB) pdf
załącznik nr 3_3.16. Rys nr 16 Zabezpieczenie ścian wykopu (201kB) pdf
załącznik nr 3_3.17. Rys nr 17 Studnia rozprężno rewizyjna (143kB) pdf
załącznik nr 3_3.18. Rys nr 18 Studnia rewizyjna z osadnikiem (140kB) pdf
załącznik nr 4_1. str tyt Opis (141kB) pdf
załącznik nr 4_1.1. Opis techn pompownie zad III etap II Zawisna (180kB) pdf
załącznik nr 4_2.1. Pozwol na bud ZAWISNA nr 502_04 (793kB) pdf
załącznik nr 4_2.2. ZUD (384kB) pdf
załącznik nr 4_2.3. ZUD cd (531kB) pdf
załącznik nr 4_2.4. Warunki zabudowy dec nr 55 Zawisna (522kB) pdf
załącznik nr 4_2.5. Warunki zabudowy dec nr 55 cd Zawisna (277kB) pdf
załącznik nr 4_3.1. Rys nr 0 0_Z Orientacja (3997kB) pdf
załącznik nr 4_3.2. Rys nr 1 Sytuacja-przepompownia nr16 (1085kB) pdf
załącznik nr 4_3.3. Rys nr 1a_Z Profil rur tłocz od przep nr 16 (124kB) pdf
załącznik nr 4_3.4. Rys nr 1b_Z Przepomp P16 ściek.surowych technologia (4213kB) pdf
załącznik nr 4_3.5. Rys nr 1c Przepomp P16 rys szalunkowy (592kB) pdf
załącznik nr 4_3.6. Rys nr 1d_Z Przep P16-ogrodzenie terenu (2332kB) pdf
załącznik nr 4_3.7. Rys nr 1e Plan zagosp terenu przepomp nr16 (81kB) pdf
załącznik nr 4_3.8. Rys nr 2_Z Sytuacja przepompia nr 23 (577kB) pdf
załącznik nr 4_3.8. Rys nr 2a_Z Profil rur tłocz od przep nr 23 (137kB) pdf
załącznik nr 4_3.9. Rys nr 2b_Z Przepomp P23 ściek.surowych technologia (4319kB) pdf
załącznik nr 4_3.10. Rys nr 2c Przepomp P23 rys szalunkow (572kB) pdf
załącznik nr 4_3.11. Rys nr 2d_Z Przep P23-ogrodzenie terenu (69kB) pdf
załącznik nr 4_3.12. Rys nr 2e Plan zag terenu przepomp nr 23 (86kB) pdf
załącznik nr 4_3.14. Rys nr 3 Przepomp -rys konstr pierścienia (654kB) pdf
załącznik nr 4_3.15. Rys nr 4 Przepomp -rys konstr prowadnic (566kB) pdf
załącznik nr 4_3.16. Rys nr 5 Przepomp -rys konstr pomostu (781kB) pdf
załącznik nr 4_3.17. Rys nr 6 Przepomp -rys konstr pref stropu (650kB) pdf
załącznik nr 4_3.18. Rys nr 7 Przepomp -rys konstr klapy stal (201kB) pdf
załącznik nr 4_3.19. Rys nr 8 Uchwyty rur ruroc tlocz w przepomp (231kB) pdf
załącznik nr 4_3.20. Rys nr 9_Z Przepompownie elementy ogrodzenia (1083kB) pdf
załącznik nr 4_3.21. Rys nr 10 Umocnienie ścian wykopu (493kB) pdf
załącznik nr 4_3.22. Rys nr 17 Studnia rozprężno rewizyjna (143kB) pdf
załącznik nr 4_3.23. Rys nr 18 Studnia rewizyjna z osadnikiem (140kB) pdf
załącznik nr 5_STWIOR kanalizacja str 01-56 (3658kB) pdf
załącznik nr 5_STWIOR kanalizacja str 57-98 (2160kB) pdf
załącznik nr 5_STWIOR kanalizacja str 99-130 (1980kB) pdf
Załącznik nr 6_WANATY - ZADANIE III ETAP I KAN (89kB) pdf
Załącznik nr 7_WANATY PRZEPOMPOWNIA P18 (1785kB) pdf
Załącznik nr 8_PRZEPOMOWNIA 22 - ZADANIE III E (79kB) pdf
Załącznik nr 9_ZAWISNA - ZADANIE III ET II (91kB) pdf
Załącznik nr 10_ZAWISNA PRZEPOMOWNIA 23 (86kB) pdf
Załącznik nr 11_ZAWISNA PRZEPOMOWNIA16 (82kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_BIOZ (31kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Opis techniczny (90kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 1 (474kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 2 (571kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 3 (212kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 4 (53kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 5 (57kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 6 (29kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 7 (42kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 8 (71kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 9 (53kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 10 (69kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 11 (314kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 12 (283kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 13 (75kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 14 (82kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 15 (72kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 16 (49kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 17 (125kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 18 (165kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Rysunek nr 19 (60kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Strona tytułowa BIOZ (27kB) pdf
Załącznik nr 12_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska sieć kanaliz_Strona tytułowa (28kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_BIOZ (28kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Opis techniczny (403kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Rysunek nr 1 (288kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Rysunek nr 2 (170kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Rysunek nr 3 (124kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Rysunek nr 4 (83kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Strona tytułowa BIOZ (27kB) pdf
Załącznik nr 13_PB WANATY ul. Klonowa i Osińska przep P1_Strona tytułowa (28kB) pdf
Załącznik nr 14_WANATY UL. KOLONOWA I OSIŃSKA PRZEPOMPOWNIA P1 ELEKTR (8192kB) pdf
Załącznik nr 15_STWIOR WANATY ul. Klonowa i Osińska_Specyfikacja Techniczna (787kB) pdf
Załącznik nr 15_STWIOR WANATY ul. Klonowa i Osińska_Strona tytułowa (29kB) pdf
Załącznik nr 16_WANATY UL. KLONOWA I OSIŃSKA SIEĆ KANALIZ (1964kB) pdf
Załącznik nr 17_WANATY UL.KLONOWA I OSIŃSKA PRZEPOMPOWNIA P1 (668kB) pdf
Załącznik nr 18_WANATY UL. KLONOWA I OSIŃSKA PRZEPOMPOWNIA P1 ELEKTR (340kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_BIOZ (32kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Opis techniczny (75kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 1 (617kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 2 (200kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 3 (73kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 4 (46kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 5 (123kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 6 (165kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Rysunek nr 7 (57kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Strona tytułowa BIOZ (28kB) pdf
Załącznik nr 19_PB KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_Strona tytułowa (29kB) pdf
Załącznik nr 20_STWIOR_KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_opis (590kB) pdf
Załącznik nr 20_STWIOR_KOL KLEPACZKA ul. Polna sieć kanaliz_str tytułowa (30kB) pdf
Załącznik nr 21_KOLONIA KLEPACZKA UL. POLNA (1937kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_BIOZ (32kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Opis techniczny (73kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Orientacja (77kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Rysunek nr 1 (458kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Rysunek nr 2 (95kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Rysunek nr 3 (71kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Rysunek nr 4 (333kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Rysunek nr 5 (32kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Rysunek nr 6 (56kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Str tytułowa BIOZ (28kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Str tytułowa (28kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Uprawnienia (1186kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Warunki techniczne (327kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Wykaz współrzędnych (13kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Wypis i wyrys (8192kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Załą do prot z NK (4225kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Załą do wypisu z planu (1359kB) pdf
Załącznik nr 22_PB KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kProtokół z narady koordynacyjnej (833kB) pdf
Załącznik nr 23_STWIOR_KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_opis (590kB) pdf
Załącznik nr 23_STWIOR_KOL KLEPACZKA ul. Zielona sieć kanaliz_Str tytułowa (29kB) pdf
Załącznik nr 24_KOLONIA KLEPACZKA UL ZIELONA (1137kB) pdf
Załącznik nr 25_Opinia geotechniczna sieć kanalizacji sanitarnej (8192kB) pdf
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 12 (1163kB) pdf
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 13 (702kB) pdf
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 14 (4326kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 15 (4247kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 16 (1132kB) pdf
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 20 (4349kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 21 (4342kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 22 (4312kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 23 (4380kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 24 (4111kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 39 (4222kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 40 (4249kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 41 (4373kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 42 (4257kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 44 (4334kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 45 (4219kB) jpg
Załącznik nr 26_PB WODOCIĄG Rysunek 46 (4279kB) jpg
Załącznik nr 26_WODOCIĄG Decyzje i uzgodnienia_1 (7120kB) pdf
Załącznik nr 26_WODOCIĄG Decyzje i uzgodnienia_2 (8192kB) pdf
Załącznik nr 26_WODOCIĄG Decyzje i uzgodnienia_3 (8192kB) pdf
Załącznik nr 26_WODOCIĄG Decyzje i uzgodnienia_4 (8192kB) pdf
Załącznik nr 26_WODOCIĄG Opis tech (6603kB) pdf
Załącznik nr 26_WODOCIĄG Pozostałe rysunki (5034kB) pdf
Załącznik nr 27_WODOCIAG Specyfikacja S 00[1] (1) (424kB) pdf
Załącznik nr 27_WODOCIAG Specyfikacja S 00[1] (2) (164kB) pdf
Załącznik nr 27_WODOCIAG Specyfikacja S 00[1] (3) (89kB) pdf
Załącznik nr 27_WODOCIAG Specyfikacja S 00[1] (4) (21kB) pdf
Załącznik nr 27_WODOCIAG Specyfikacja S 00[1] (5) (29kB) pdf
Załącznik nr 28_WODOCIĄG Kamienica Polska ul. Magazynowa sieć (1961kB) pdf
Załącznik nr 29_WODOCIĄG Kamienica Polska ul. Magazynowaprzyłącza (1040kB) pdf
Załącznik nr 30_WODOCIĄG Osiny sieć (1849kB) pdf
Załącznik nr 31_WODOCIĄG Zawada przyłącza (788kB) pdf
Załącznik nr 32_WODOCIĄG Zawada sieć (2083kB) pdf
Załącznik nr 33_WODOCIĄG Osiny Przyłącza (1043kB) pdf
Załącznik nr 34_SUW projekt budowlany pzt Tom I (6756kB) pdf
Załącznik nr 35_SUW PB Tom 2 arch konstr bud korekta opisu (147kB) pdf
Załącznik nr 35_SUW PB Tom 2 arch konstr bud korekta rys.K02 (110kB) pdf
Załącznik nr 35_SUW PB Tom 2 arch konstr bud (1790kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody Charakter Energet (318kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody dec środowiskowa (3622kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody opinia sanitarna 1 (705kB) jpg
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody opinia sanitarna 2 (660kB) jpg
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody opis (316kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody oświadczenie (30kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody pozwolenie wodnoprawne 2 (472kB) jpg
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody pozwolenie wodnoprawne1 (645kB) jpg
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody rysunki (2004kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody Sanepid rys.1 (1978kB) pdf
Załącznik nr 36_SUW PB Tom 2 techn uzd wody Sanepid rys.2 (1671kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 1.7.RT (107kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 2.7.RT (72kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 3.7.RT (49kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 4.7.RT (68kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 5.7.RT (49kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 6.7.RT (55kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr 7.7.RT (70kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr OPIS Techniczny Rudnik IE (1184kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr PZT (244kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr RYSUNEK E1 (442kB) pdf
Załącznik nr 37_ PB Tom 2 instal elektr RYSUNEK E2 (261kB) pdf
Załącznik nr 38_SUW STWIOR W. Ogólne (190kB) pdf
Załącznik nr 39_SUW STWIOR arch-bud. (451kB) pdf
Załącznik nr 40_SUW STWIOR Elektryka (72kB) pdf
Załącznik nr 41_SUW STWIOR Technologia (263kB) pdf
Załącznik nr 42_Opinia geotechniczna SUW RW (4069kB) pdf
Załącznik nr 43_Przedmiar Robót SUW RW zbiornik zapasowy (2254kB) pdf
Załącznik nr 44_Przedmiar Robót SUW RW rob bud (2354kB) pdf
Załącznik nr 45_Przedmiar Robót SUW RW rob elektryczne (1304kB) pdf
Załącznik nr 46 do SIWZ (15kB) word
Załącznik nr 47 do SIWZ (17kB) word
Załącznik nr 48 do SIWZ (19kB) word
Załącznik nr 49 do SIWZ (19kB) word
Załącznik nr 50 do SIWZ (14kB) word
Załącznik nr 51 do SIWZ (14kB) word
Załącznik nr 52 do SIWZ (14kB) word
Załącznik nr 53 do SIWZ (16kB) word
Załącznik nr 54 do SIWZ (19kB) word
załącznik nr 55 do SIWZ (39kB) word
załącznik nr 56 do SIWZ (213kB) pdf
załącznik nr 57 do SIWZ (256kB) pdf
załącznik nr 58 do SIWZ (259kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (7897kB) pdf
pytania-odpowiedzi_1 (695kB) pdf
pytania-odpowiedzi_2 (723kB) pdf
zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (4829kB) pdf
Załącznik nr 48 do SIWZ_korekta (19kB) word
Załącznik nr 49 do SIWZ_korekta (19kB) word
Załącznik nr 54 do SIWZ_korekta (19kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3594kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 (1115kB) pdf
zawiadomienie o zmienie tresci SIWZ_2 (987kB) pdf
pytania-odpowiedzi_3 (705kB) pdf
pytania-odpowiedzi_4 (399kB) pdf
pytania-odpowiedzi_5 (268kB) pdf
informacja z otwarcia ofert (840kB) pdf
informacja o unieważnieniu postepowania (454kB) pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie (2478kB) pdf

Odpowiada za treść: Cezary Stempień
Opublikował: Anna Wawrzyńczak (18 kwietnia 2018, 13:45:11)

Ostatnia zmiana: Anna Wawrzyńczak (15 maja 2018, 13:24:40)
Zmieniono: unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij